Facebook
Kniha Návod na přežití pro muže
Otazniky zivota
Buh pred soudem
Ukaž mi cestu kniha

Vytisknout stránku

Úvod LIFESTYLE

Cíl projektů

Osvěta veřejnosti prostřednictvím odborných přednášek a kurzů. Vzhledem k narůstajícímu počtu onemocnění způsobených především špatným životním stylem, se Maranatha Lifestyle snaží informovat veřejnost o důvodech a možnostech prevence civilizačních chorob. Klade si za cíl aktivně přispívat k lepšímu zdravotnímu stavu obyvatel a nabídnout volbu zdravého životního stylu, který respektuje tělesnou a duševní rovnováhu.

Důraz na ochranu zdraví a prevenci civilizačních chorob dodržováním zásad zdravého životního stylu.

Lektorem Maranatha Lifestyle je Mgr. Libor Votoček - absolvent MFF UK Praha - obor fyzika - optoelektronika

Odborná praxe Mgr. Libora Votočka:

 • MFF UK Praha - katedra makromolekulární fyziky, student Ph.D. - obnovitelné zdroje energie
 • učitel matematiky a fyziky na ZŠ, SŠ v Praze
 • lektor přípravných kurzů fyziky na VŠ - Institut Sokrates
 • vědecko-technický pracovník ve Fyzikálním Ústavu AVČR Praha 6

Projekt podpory zdraví a prevence civilizačních chorob

 • Vzdělávací a přednášková činnost
 • Poradny preventivní medicíny
 • Poradenství při léčbě závislosti na tabáku
 • Populárně zdravotní literatura

Partneři:

 • MUDr. Jozef Čupka - odborný garant programu
 • Společnost pro prevenci civilizačních nemocí
 • Hans Diehl, Drsc., MPHA, FACN, ředitel programu CHIP, www.chiphealth.com
 • MUDr. Peter Pribiš, Dr. P.H. Andrews University Michigan USA
 • Country life, s.r.o., www.countrylife.cz
 • Národní týden manželství www.tydenmanzelstvi.cz

Přednáškový cyklus - „Tajemství života"

Národní Týden Manželství 2010E-shop
Spojení srdcí
Magazin ZaObzorem
Prameny zdravi