Facebook
Kniha Návod na přežití pro muže
Otazniky zivota
Buh pred soudem
Ukaž mi cestu kniha

Vytisknout stránku

Přednášky Křivohlavý

Přednáškový cyklus: O životě s Jaro Křivohlavým

Datum:Téma:
9.2. v 19:00 hodO Moudrosti
16.2. v 19:00 hodO Vděčnosti
23.2. v 19:00 hodO Spiritualitě


Přednáší:
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý CSc.
(* 19. března 1925 Třebenice) je český psycholog a spisovatel. Zabývá se psychologií zdraví, experimentální psychologií, logoterapií a problematikou manželského života. V posledních letech napsal několik knih o odpouštění a o jeho pozitivním vlivu na lidské zdraví.

Vstupné dobrovolné!

Místo konání:
Společenské centrum Londýnská 30
Londýnská 30
Praha 2 - Vinohrady
mobil: +420777045644
e-mail: sc@londynska30.cz
www.londynska30.cz


Většina aktivit probíhá ve spodním sále kavárny "Na Londýnské" nebo v prostorách učeben Společenského centra.


Biografie - Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý CSc.
Když mu bylo 17 let, dostal se jako student roudnického gymnázia do nacistického koncentračního tábora v Terezíně. Později, za komunistického režimu, byl donucen tři roky pracovat na dole Prago IV v Kladně.

Na Filozofické Fakultě UKvystudoval obory psychologie - filozofie a anglistika, v roce 1950 mu byl udělen doktorát filozofie. V roce 1966 se stalkandidátem věd a později mu byla udělena docentura. Nakonec po habilitaci na Masarykově univerzitě v Brně v roce 1996 mu prezident republiky Václav Havel udělil hodnost univerzitního profesora psychologie.

Prvních 15 let profesního životapracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze. V období 1967 - 1994 byl zaměstnán v Institutu pro dalšívzdělávání lékařů v Praze. V průběhu těchto let učil a publikoval v Čechách i v zahraničí. V současnosti přednáší psychologiizdraví na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

J. Křivohlavý je křesťan, pokřtěný v roce 1939. Je členem Českobratrské církve evangelické. Za totality byl po dobu tří období (1969-1984) svobodně zvoleným laickým členem vedení této církve (byl členem synodní rady).
Křivohlavý je ženatý od 1951, má 3 děti, 8 vnoučat a 4 pravnoučata.

Napsal několik knih:

 • Psychologie smysluplnosti existence (Grada Publishing, Praha, 2006)
 • O šťastném manželství (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005)
 • Pozitivní psychologie (Portál, Praha 2004)
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak přežít vztek, zlost a agresi. [s.l.] : Grada Publishing, 2004.
 • O odpouštění s Jaro Křivohlavým (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004)
 • Duševní hygiena zdravotní sestry (společně s Jaroslavou Pečenkovou, Grada Publishing, Praha 2004)
 • Konflikty mezi lidmi (Portál, Praha 2002)
 • Psychologie nemoci (Grada Publishing, Praha 2001)
 • Psychologie zdraví (Portál, Praha 2001)
 • Pastorální péče (Oliva, Praha 2000)
 • Jak neztratit nadšení (Grada Publishing, Praha 1998)
 • Jak zvládat depresi (Grada Publishing, Praha 1997)
 • Sdílení naděje (Návrat domů, Praha 1997)
 • Tajemství úspěšného jednání (Grada-Avicenum, Praha 1995)
 • Poslední úsek cesty (spolu s Mgr. S. Kaczmarczykem) (Návrat domů, Praha 1995)
 • Jak zvládat stres (Grada - Avicenum, Praha 1994)
 • Mít pro co žít (Návrat, Praha 1994)
 • Povídej - naslouchám (Návrat, Praha 1993)
 • Bolest, její diagnostika a psychoterapie (Praha, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, 1992)
 • Křesťanská péče o nemocné (Advent, Praha 1991)
 • Vážně nemocný mezi námi (Praha, Avicenum, 1989)
 • Jak si navzájem lépe porozumíme (Svoboda, 1988)
 • Neverbální komunikace (Praha, SPN, 1988)
 • Já a ty: O zdravých vztazích mezi lidmi (Avicenum, 1986)
 • Sociální komunikace ve zdravotnictví (Institut pro další vydělávání lékařů, Praha 1986)
 • Psychologická rehabilitace zdravotně postižených (Avicenum, 1985)
 • Spolupráce v podniku. (Praha, Institut pro výchovu ved. pracovníků min. prům. ČSR, 1978)
 • Zwischenmenschliche Konflikte und experimentelle Spiele (Hans Huber Verlag, Bern, 1973)
 • Metodika experimentálních her (Praha, UK FF, 1973)
 • Člověk a stroj: Úvod do inženýrské psychologie (Práce, 1970)
 • Psychologie a hygiena (Praha, Práce, 1965)


E-shop
Spojení srdcí
Magazin ZaObzorem
Prameny zdravi