Facebook
Kniha Návod na přežití pro muže
Otazniky zivota
Buh pred soudem
Ukaž mi cestu kniha

Vytisknout stránku

NEW START

Informace o programu NEWSTART

Mezinárodní ozdravný program zdravého životního stylu "NEWSTART" (Nový začátek), který v ČR zastřešuje o.s. Život a zdraví, probíhá ve více jak 100 zemích světa a zaměřuje se na prevenci civilizačních onemocnění a léčbu upraveným a vyváženým životním stylem. Zároveň vychovává a snaží se vést nastupující generaci ke zlepšení svého zdraví a kvality života.
Jednoduchou, praktickou, komplexní a motivující formou klade důraz na prevenci, celostní léčbu a pozitivní životní orientaci. Jeho aplikace dokáže zastavit nárůst civilazačních nemocí a dokonce je podstatně snížit.

Co zahrnuje program NEWSTART

Program NEWSTART zahrnuje následujích osm faktorů:

Nutrition - Výživa
Exercise - Pohyb, cvičení
Water - Voda, hydroterapie
Sunshine - Sluneční svit
Temperance - Střídmost a vyváženost
Air - Vzduch, dýchaní
Rest - Odpočinek, spánek
Trust - Důvěra a pozitivní životní orientace

Pro koho je program NEWSTART určen

Jednotlivé části programu NEWSTART jsou na celém světě (samozřejmě i v České republice) hojně využívány mnoha městy, vzdělávacími institucemi (školy, školky), zdravotnickými zařízeními (kliniky,nemocnice, praktiční a odborní lékaři), soukromými organizacemi a samozřejmě mnoha jednotlivci. Jednoduchost aplikace, a především bezplatnost, jednotlivých částí programu tak umožní jeho realizaci všem těm, kteří o program projeví zájem.

Program NEWSTART tak mohou velmi jednoduše využívat například:

 • děti, mládež, dospělí i senioři
 • firmy a organizace
 • manažeři, vedoucí pracovníci, podnikatelé, živnostníci
 • praktiční i odborní lékaři, lékárny
 • kliniky, nemocnice, sanatoria
 • vzdělávací instituce (školy, školky apod.)

Zaměření programu NEWSTART

V rámci programu NEWSTART se setkáte s mnohdy jednoduchými informacemi a aplikacemi, jež se zaměřují zejména na:

 • lehká i závažnější onemocnění (od nachlazení až např. po rakovinu či cukrovku)
 • kvalita, vhodnost a způsob přípravy potravin (přednosti a zápory běžné stravy)
 • stres, depresi, únavu, vyčerpání, špatná koncentrace, nervozita, nespavost
 • zlepšení fyzické a psychické výkonnosti a odolnosti organismu
 • posílení imunity a obranyschopnosti organismu
 • negativní jevy ve společnosti (závislosti, nestřídmost, zlozvyky, důvěra, víra...)
 • mezilidské a partnerské vztahy, vztahy s rodinou, na pracovišti, s okolím
 • děti a mládež (výchova, stravovací a životní návyky, šikana, prevence negativních jevů, závislosti, nedůvěra, nestřídmost apod.)

Vybrané zdravotní problémy a jiné oblasti, ve kterých NEWSTART pomáhá.

Kolik stojí program NEWSTART a jak se aplikuje?

Program NEWSTART je možné aplikovat zcela bezplatně (v mnoha případech lze dokonce také ušetřit stavající finanční výdaje za některé druhy potravin, potravinových doplňků nebo dokonce léků). Zájemci samozřejmě mají možnost aplikovat různé formy programu dle jejich přání, potřeb a možností (zaměření na nemoci, stres, depresi, mezilidské vztahy, pro Vaše děti apod.).

Vybrané části programu NEWSTART lze aplikovat v mnoha případech velmi jednoduše. Ke každému z jednotlivých programů jsou zpracovány knihy a publikace s podrobným návodem a postupem (např. lékařsky a vědecky ověřené postupy). Je také možná účast na pravidelných "rekondičních a výukových pobytech" (zdravotních týdnech), jenž účastníky prakticky naučí aplikovat vybrané části programu NEWSTART. S aplikací jednotlivých programů, nebo jeho částí, vám může pomoci i Váš lékař nebo Vaše lékárna. Samozřejmě jsme vám k dispozici také my.

Díky této komplexnosti praktických a odborných informací se může s programem seznámit každý jednotlivec a má tak možnost vše jednoduše aplikovat pro sebe nebo své blízké, přesně podle potřeb. Je tak možné získat mnoho zajímavých a praktických informací (např. u svého lékaře a ve své lékárně), tématicky zaměřené knihy a publikace nebo tzv. rekondiční a výukové pobyty, kde je možné si aplikaci programu NEWSTART - zdravějšího životního stylu vyzkoušet v praxi.

Kde je možné se s programem NEWSTART setkat a získat tak podrobné informace?

S programem NEWSTART se můžete pravidelně setkat na mnoha místech ČR v rámci informačních kampaní (např. náměstí, radnice apod.).
Program je dostupný u vybraných lékařů nebo v lékárnách (pokud Váš lékař (lékárna) program NEWSTART nezná, požádejte jej, aby nás kontaktoval). Ti Vám ochotně poradí a pomohou s Vašimi problémy a obtížemi a možnou aplikací programu NEWSTART.

NEWSTART je dostupný také u vybraných organizací a institucí (mnohé z firem, organizací nebo institucí jednotlivé části programu NEWSTART aplikují či přibližují svým zaměstnancům - např. jako zaměstnanecké výhody) nebo v rámci pravidelných akcí pro vybraná města (např. obdobně jako v rámci projektu Mládež v akci pro "Zdravější Těšínsko".

Můžete také samozřejmě kdykoliv kontaktovat také nás. Rádi Vám pomůžeme s výběrem jednotlivých částí programu, jejich aplikací nebo Vám sdělíme jakékoliv jiné podrobnosti. Je možné také dohodnout osobní setkání (či osobní představení programu NEWSTART) s terenními pracovníky, jenž působí na celém území České republiky.

Kontakt:
Hana Metzová
e-mail: hana.metzova@maranatha.cz
telefon: + 420 224 210 558

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start


E-shop
Spojení srdcí
Magazin ZaObzorem
Prameny zdravi