• No record!

Facebook
Kniha Návod na přežití pro muže
Otazniky zivota
Buh pred soudem
Ukaž mi cestu kniha

Print page

CONTACT

Contact

Projekt Maranatha Lifestyle je aktivitou organizace Maranatha o.s.

Maranatha o.s. je křesťansky orientované občanské sdružení. Bylo založeno v roce 2002 jako odpověď na konkrétní duchovní potřeby jedinců, církevní i mimocírkevní společnosti. Jeho cílem je poskytovat možnosti poznání věčných životních hodnot a jejich praktického využití. Sdružení podporuje a řídí projekty související s celkovým rozvojem lidské osobnosti, těla i ducha u nás a v zahraničí.

Více o Maranatha o.s. najdete na www.maranatha.cz

Maranatha Lifestyle project coordinator:
Mgr. Libor Votoček
Jemnická 887/4,
140 00 Praha 4
telefon: + 420 224 210 571
fax: + 420 224 210 559
e-mail: libor.votocek@maranatha.cz

Asistant and lecture reservation :
Hana Metzová
e-mail: hana.metzova@maranatha.cz
telefon: + 420 224 210 571

Marketing and project manager
Mgr. et Mgr. Juraj Turóci
email: juraj.turoci@maranatha.cz
telefon: + 420 224 210 554


E-shop
Spojení srdcí
Magazin ZaObzorem
Prameny zdravi